Corporate Responsibility at TESUP

Bedriftsansvar hos TESUP

I en tid der bedriftens samfunnsansvar blir stadig viktigere, fremstår TESUP som et lysende eksempel på et selskap som setter forbedring av samfunnet og miljøet i kjernen av sin forretningspraksis. TESUPs forpliktelse til samfunnsansvar strekker seg til ulike initiativer rundt om i verden, inkludert å gi hjelp under nødsituasjoner, støtte idrettsakademier og drive bærekraftsprosjekter i Afrika. Med fokus på bærekraft, utdanning og innovasjon, bidrar TESUP aktivt til en grønnere og mer inkluderende fremtid.

Støtte UNICEF: Aid in Emergency

TESUPs forpliktelse til samfunnsansvar strekker seg utover utdanning innen fornybar energi. Vi støtter aktivt UNICEFs arbeid i nødssituasjoner og humanitære sammenhenger over hele verden. Med fokus på barn som er mest berørt av konflikter og katastrofer, har vi som mål å gi livreddende støtte under og kriser. Ved å støtte UNICEF viser vi vårt engasjement for å hjelpe de mest sårbare barna over hele verden.

Styrke barn: utdanning og fornybar energi

Som TESUP erkjenner vi at det å lære barn om fornybar energi er avgjørende for å forme verdiene deres og inspirere dem til å ta bærekraftige valg. Ved å finansiere prosjekter for sosialt ansvar og gi solcellepaneler til skoler som Vineyard School i England, tilbyr vi praktiske opplevelser og viser barn fordelene med fornybar energi. Ved å investere i utdanning av barn, fostrer TESUP en generasjon som verdsetter og aktivt deltar i overgangen til renere energikilder. Vi forstår også betydningen av idrett i utviklingen av unge individer. Ved å støtte Kerem Gonlum Basketball Academy i London, investerer TESUP i fremtiden for sport og pleie talentene til unge idrettsutøvere. Gjennom dette partnerskapet viser vi vårt engasjement for å styrke ungdom og fremme fysisk og mentalt velvære gjennom sport.

Renewable Energy Aid: Tilbyr vindturbiner i jordskjelvsoner

TESUP går utover økonomiske bidrag og utvider støtte til områder som er berørt av naturkatastrofer. Ved å levere vindturbiner til jordskjelvsoner, hjelper vi til med restaurering av energiinfrastruktur og legger til rette for en grønnere utvinningsprosess. Dette initiativet viser vår forpliktelse til å bruke sin ekspertise innen fornybar energi for å hjelpe lokalsamfunn i nød.

Bærekraftstiltak: Fra produksjon til emballasje

Hos TESUP tar vi en helhetlig tilnærming til bedriftens bærekraft i sin egen virksomhet. Vi streber aktivt etter å minimere vår miljøpåvirkning gjennom ulike bærekraftige praksiser. Vi unngår ikke-resirkulerbare materialer i produksjon og emballasje, og velger kryssfinerbokser i stedet for papir. Dette valget reduserer ikke bare avfall, men gir også kundene gjenbrukbare lagringsløsninger. I tillegg reduserer vår beslutning om å digitalisere brukermanualer gjennom QR-koder papirforbruket og bidrar til kampen mot avskoging.

Intern bevissthet om bærekraft og handlinger

Vi forstår at bedriften starter innenfra. Vi aktivt utdanner og oppmuntrer våre ansatte til å ta i bruk bærekraftig praksis i deres personlige og profesjonelle liv. Ved å fremme bærekraft som en måte å leve på, har vi som mål å skape en kultur for miljøbevissthet blant våre ansatte.

Grønn drift: Arbeider mot 100 % fornybar energi

Vi er forpliktet til å gå på tale når det gjelder fornybar energi. Innen utgangen av 2024 planlegger vi å bli 100 % uavhengige, og sikre at våre verksteder og virksomheter drives utelukkende av grønne energikilder. Dette ambisiøse målet viser TESUPs dedikasjon til å gå foran med et godt eksempel og drive overgangen til ren energi.

TESUPs forpliktelse til samfunnsansvar setter en prisverdig standard for virksomheter over hele verden. Gjennom vårt fokus på utdanning innen fornybar energi, støtte til humanitære initiativer, bistand i katastroferammede områder og intern bærekraftspraksis, viser TESUP sin vilje til å ha en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet. Ved å styrke barn, støtte bærekraftige prosjekter og drive innovasjon i sektoren for fornybar energi, spiller TESUP en avgjørende rolle i å forme en grønnere, mer bærekraftig fremtid for alle.