world energy day

Energiserende verdens energidag: En grønn fremtid med 5 % rabatt på alle produkter!

Verdens energidag, som feires 22. oktober hvert år, er en global markering dedikert til å øke bevisstheten om viktigheten av energi og fremme bærekraftige energiløsninger. Når vi kommer sammen for å markere denne spesielle dagen, er vi, som en ledende produsent av vindmøller og solcellepaneler til husholdninger, stolte av å utvide vår støtte og feire Verdens energidag med et spesialtilbud – 5 % rabatt på alle våre produkter.
Energikrisen som følge av kriger
Det globale energilandskapet har blitt betydelig påvirket av konflikter og kriger gjennom historien, som Ukraina-krisen, den syriske borgerkrigen og Jemen-borgerkrigen. Disse konfliktene har ofte forstyrret energiforsyningen, og forårsaket energikriser med vidtrekkende konsekvenser. Kriger i regioner rike på fossilt brensel, som Midtøsten, har ført til ustabilitet i energimarkedene, mangel på forsyninger og prissvingninger, noe som har påvirket økonomier over hele verden. Energikrisen som stammer fra kriger understreker viktigheten av å diversifisere energikilder og redusere avhengigheten av geopolitisk sensitive regioner.
For å adressere sårbarhetene forårsaket av globale energiavhengigheter og miljøutfordringene knyttet til fossilt brensel, er det avgjørende å omfavne energiuavhengighet. Denne uavhengigheten kan oppnås ved å gå over til fornybare energikilder, som vind- og solkraft.
en graf som viser globalt primærenergiforbruk
Overgangen til fornybar energi
Fornybare energikilder er sentrale i jakten på en renere og mer bærekraftig energifremtid.
  • Solenergivekst: Solenergiinstallasjoner har vokst med en imponerende hastighet, med over 650 gigawatt solenergi installert globalt innen utgangen av 2020.
  • Vindkraftutvidelse: Vindkraftkapasiteten har mer enn firedoblet seg i løpet av det siste tiåret, og nådde over 700 gigawatt installert kapasitet på verdensbasis innen utgangen av 2020.
  • Globalt energiforbruk: I følge Det internasjonale energibyrået (IEA) anslås det globale energiforbruket å øke med 28 % innen 2040, noe som understreker behovet for bærekraftige energiløsninger.
  • Mål for fornybar energi: Mange land har satt ambisiøse mål for fornybar energi. For eksempel anslår IEA at fornybare energikilder som vind og sol vil stå for 30 % av verdens elektrisitetsproduksjon innen 2030.
  • Miljømessige fordeler: Bytte til fornybare energikilder kan føre til en betydelig reduksjon i klimagassutslipp. I følge IEA kan denne overgangen redusere utslippene med over 1,3 gigatonn per år.
  • Kostnadsreduksjon: Fremskritt innen fornybar energiteknologi har ført til betydelige kostnadsreduksjoner, noe som gjør disse kildene mer økonomisk konkurransedyktige med tradisjonelle fossile brensler.
Dra nytte av den eksklusive 5 % rabatten
I feiringen av Verdens energidag tilbyr vi 5 % rabatt på alle fornybare energiprodukter som et skritt mot en grønnere fremtid. For å dra nytte av denne eksklusive rabatten, besøk vår produktside og bruk kampanjekoden " Energy23 " under betalingsprosessen. Dette tidsbegrensede tilbudet (20.–23. oktober) er en anerkjennelse av vårt engasjement for en renere og mer bærekraftig verden.
Omfavn muligheten til å feire Verdens energidag og ta et betydelig skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Sammen kan vi drive en renere verden, én husholdning om gangen, og redusere vår globale avhengighet av fossilt brensel, som vil bidra til større energisikkerhet og en mer bærekraftig fremtid for alle.