tidal energy

Fra kyst til hjem: Hvordan tidevannsenergi kan hjelpe lokalsamfunn

Visste du at tidevannsenergi er en ren og bærekraftig kraftkilde som kan være til nytte for kystsamfunnene på en rekke måter?

Tidevannsenergi genereres av bevegelse av vann forårsaket av gravitasjonskraften til månen og solen. Når tidevannet stiger og faller, snus turbiner, noe som genererer elektrisitet. Tidevannsenergi er en forutsigbar kraftkilde, noe som gjør den til et pålitelig alternativ for lokalsamfunn som er avhengige av elektrisitet.

Så, hva er fordelene med tidevannsenergi for kystsamfunn?

Reduserte karbonutslipp: Tidevannsenergi er en ren energikilde som ikke produserer klimagasser. Dette kan hjelpe kystsamfunn med å redusere sitt karbonfotavtrykk og bidra til å redusere klimaendringene.

Økonomisk utvikling: Tidevannsenergiprosjekter kan skape arbeidsplasser innen bygging, produksjon og drift av tidevannsenergianlegg. Dette kan bidra til å øke den lokale økonomien og skape nye muligheter for bedrifter og arbeidstakere.

Bærekraftig utvikling: Tidevannsenergi er en bærekraftig energikilde som kan hjelpe kystsamfunnene med å redusere avhengigheten av fossilt brensel. Dette kan bidra til å beskytte miljøet og sikre en ren og sunn fremtid for fremtidige generasjoner.

Her er noen eksempler på vellykkede tidevannsenergiprosjekter som har vært til nytte for kystsamfunnene:

  • MeyGen Tidal Array er et av verdens største tidevannsenergiprosjekter. Det ligger utenfor kysten av Skottland og begynte å produsere strøm i 2016. Prosjektet har skapt hundrevis av arbeidsplasser og redusert karbonutslipp med 100 000 tonn per år.

  • La Rance tidevannskraftverk er verdens første og største tidevannskraftverk. Det ligger i Frankrike og har produsert strøm siden 1966. Anlegget har produsert over 20 milliarder kilowattimer med elektrisitet, noe som har forhindret utslipp av over 10 millioner tonn karbondioksid.

Infograf over tidevannsenergi over hele verden

Så hva tror du? Er tidevannsenergi et godt alternativ for kystsamfunn? Vi tror det har et stort potensial for å hjelpe oss å redusere vår avhengighet av fossilt brensel og bygge en renere og lysere fremtid. TESUPs dedikasjon til lokaliserte fornybare energiløsninger samsvarer perfekt med potensialet til tidevannsenergi til fordel for lokale økonomier og fremme bærekraftig utvikling.