magnum5 in finland

Tesup Magnum5 Wind Turbine er i Finland

Finland er et land som ligger i Nord-Europa. Finland er utsatt for et hardt klima og et av de nordligste landene.

Vintrene i Finland varer i omtrent 100 dager og snø for det meste i slutten av november til april. I sør kan de tøffeste vinternettene se temperaturene falle til -30 °C, men i kystområder som Helsingfors er temperaturer under -30 °C sjeldne. Klimatiske somre i Sør-Finland varer fra omtrent slutten av mai til midten av september, og i innlandet kan de varmeste dagene i juli nå over 35 °C.

Energi i Finland

De viktigste formene for fornybar energi som brukes i Finland er bioenergi; brensel fra skogindustrielle sidestrømmer og andre trebaserte brensler, vannkraft, vindkraft og grunnvarme. Bioenergi genereres også fra biologisk nedbrytbart avfall og sidestrømmer fra landbruk og industriproduksjon og fra kommunalt avfall. Solenergi har en økende rolle, spesielt der energiproduksjon på stedet erstatter energi kjøpt fra nettet.

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/finland-energy#:~:text=The%20most%20important%20forms%20of,production%20and%20from%20municipal%20waste.


I 2006 var energimarkedet rundt 90 terawattimer og toppetterspørselen var rundt 15 gigawatt om vinteren.

Fra og med 2007 har Finland omtrent de laveste industrielle strømprisene i de europeiske landene.

I 2008 var fornybar energi høy med 31 % sammenlignet med EU-gjennomsnittet på 10,3 % i endelig energiforbruk.

 


Tilbakemeldinger fra kunder

Ettersalgstjenester kan være den viktigste komponenten for et selskap. Når bedriften får tilbakemeldinger fra kunder betyr det at bedriften kan vurdere seg selv.

Vi får mange tilbakemeldinger fra våre kunder som gjør at vi jobber hardere og finner de beste produktene. Vi holder alltid kontakten med kundene når de logger inn på nettsiden vår til ettersalgsreisen.

Vennligst finn kommentarene fra våre finske kunder. Takk for din tilbakemelding.

De beregnet fordelen de fikk etter installasjonen av Magnum5, og resultatene var ikke overraskende: forbruket deres er omtrent 500 kWh lavere!

Nå som vi har kommet frem til hvor og hvordan vi skal plassere Tesup 5 og vi har også gjort det. Jeg kan fortelle deg at fordelen vi beregnet virkelig kommer, vi sammenlignet forbruket i fjorårets september og årets september, da Tesup har vært tilkoblet ca 3 uker i september, et stort mirakel, forbruket vårt er ca 500kwh lavere takket være Tesup.

Tilbakemeldingen din gjør oss sterkere og mer suksessrike!