wind turbine generator

TESUPs slår rekorder: Produserer mer enn 300 vindturbiner daglig!

Tekniske gjennombrudd i Alicante og Skopje driver TESUP til nye høyder

Med åpningen av våre nye ingeniør- og produksjonssentre i Alicante og Skopje, har vi overgått vår tidligere rekord, og produserer nå over 300 vindturbiner daglig. Denne viktige anledningen markerer et viktig skritt fremover for TESUP, spesielt i kjølvannet av den globale pandemien og nylige konflikter over hele verden. TESUPs innovative ingeniørløsninger, ledet av våre dedikerte team i Alicante og Skopje, har spilt en sentral rolle i denne bemerkelsesverdige prestasjonen.

Virkningen av pandemien og påfølgende konflikter har blitt følt over hele verden, og har forårsaket forstyrrelser i ulike bransjer. Vår forpliktelse til bærekraftig energi har imidlertid holdt oss i arbeid uavhengig av disse utfordringene. Ved å utnytte vår ekspertise og besluttsomhet har vi kommet sterkere med vekst og fremgang.

Gjennom geniale forbedringer i produksjonsprosesser, samt strømlinjeformet drift, har TESUP økt sin produksjon eksponentielt og satt en ny industristandard.

Betydningen av vår prestasjon går utover bare tall. Hver vindturbin som produseres representerer et skritt nærmere en grønnere fremtid, reduserer avhengigheten av fossilt brensel og reduserer de negative effektene av klimaendringer. Gjennom pågående forskning og utvikling, strategiske samarbeid og forpliktelse til kvalitet, har TESUP som mål å fortsette suksess, forme en lysere, renere og mer velstående fremtid for alle.