top of page

En rekordhøy skattebetaling i Tyskland av TESUP

TESUP

21. okt. 2022

Wow! Ny plate av Tesup

Skatter er obligatoriske bidrag som pålegges enkeltpersoner eller selskaper av en statlig enhet – enten det er lokalt, regionalt eller nasjonalt. Skatten innkreves av myndighetene som et fond for offentlige arbeider, tjenester og drift av staten. Skatten som kreves inn brukes til å bygge infrastruktur for landet. Veier, telefoner, strøm og så videre regnes som infrastruktur.


Regjeringer pålegger bedrifter avgifter som et middel til å øke inntektene. Skatter er hovedkilden til å møte kravene fra myndighetene. Betaler skatt, bedrifter blomstrer i landet. Når bedriftene betaler skatt, legger de opp penger til utvikling og økonomisk aktivitet over hele landet. Jo mer skatt som betales, jo mer livskvalitet får folk. Hvis det er et marked for bedrifter for deres produkter, vil bedrifter blomstre. Skatter er et middel til å heve levestandarden i et land. Jo høyere avgifter, jo sterkere fremstår forbruksnivået.


Tesups salgsnummer og volum øker hver dag, og derfor øker også skattene vi betaler. TESUP nådde rekordbetalingen av omsetningsavgift til tyske myndigheter i september 2022. Vi håper at vi kan få tilgang til denne posten hver måned. Vi er så glade for at vi kan bidra til den verden vi lever i.

I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page