top of page

Styrke bærekraft gjennom samfunnsansvar

TESUP

13. jun. 2023

Vi skaper bølger med vårt urokkelige engasjement for samfunnsansvar.

Vi er opptatt av å lære barn om fornybare energikilder ved å finansiere prosjekter for sosialt ansvar og levere solcellepaneler til skoler. Ved å tilby praktiske erfaringer tar vi sikte på å gi neste generasjon en dyp forståelse av betydningen av ren energi.


I tillegg støtter vi UNICEF i nødssituasjoner og humanitære kriser og prioriterer barn som rammes av konflikter og katastrofer. TESUPs støtte sikrer at livreddende hjelp når frem til de mest sårbare barna og familiene over hele verden.


Engasjementet vårt omfatter også idrett og ungdomsutvikling, blant annet gjennom sponsing av Kerem Gonlum Basketball Academy i London. Ved å investere i unge idrettsutøvere viser vi at vi er opptatt av å styrke fremtidige idrettsstjerner og fremme fysisk og psykisk velvære gjennom idrett.


I tillegg bidrar vi aktivt til bærekraftige prosjekter i Afrika ved å levere vindturbiner til avsidesliggende områder som trenger strøm.


Internt implementerer vi bærekraftige praksiser ved å minimere bruken av ikke-resirkulerbare materialer, gi de ansatte opplæring i bærekraft og ha som mål å drive utelukkende med grønn energi innen utgangen av 2024.


Med fokus på utdanning, støtte og bærekraft bidrar vi aktivt til en lysere og grønnere fremtid for alle.

bottom of page