top of page

Å leve en bærekraftig livsstil: Tips for å redusere miljøpåvirkningen

De siste årene har bærekraftsbegrepet fått mer oppmerksomhet og betydning i vårt daglige liv. Bærekraft handler om å møte dagens behov uten å gå på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov. Å leve en bærekraftig livsstil betyr å ta valg som minimerer vår påvirkning på miljøet og bevarer naturressurser.

Det er nå på tide å diskutere avstemningsresultater fra vår tidligere blogg "Hvor bærekraftig er livsstilen din?". Resultatene viser at flertallet av abonnentene har en bærekraftig livsstil. La oss se nærmere på resultatene.


Over 70 % av folk har med seg sin egen bag når de skal handle. Over halvparten av folk bruker tøyhåndklær i stedet for papirhåndklær når de rengjør. Et stort flertall av mennesker lar aldri vannet renne når de pusser tenner. De fleste dusjer i ikke mer enn 10 minutter. Nesten halvparten av menneskene kobler fra husholdningsapparater når de ikke bruker dem, mens mer enn et flertall lar dem være tilkoblet. Mer enn halvparten av menneskene bærer en gjenbruksflaske for å drikke vann. Antallet personer som kjøper økologiske og ansvarlige produkter er nesten det samme som de som ikke kjøper økologiske produkter. De fleste kjører i stedet for å bruke offentlig transport eller sykler i hverdagen. Flertallet av mennesker over 70 % prøver å leve et øko og bærekraftig liv. Nesten 80 % av folk lager stort sett sine egne måltider i stedet for å spise ute, mens en liten prosentandel foretrekker å spise ute.


Selv om resultatene er hyggelige, er det noen abonnenter som ikke omfavner bærekraftig livsstil ennå. For de som ønsker å redusere miljøpåvirkningen og adoptere en mer bærekraftig livsstil, her er noen tips for å komme i gang:


Reduser energiforbruket ditt

Å redusere energiforbruket er en av de mest effektive måtene å redusere karbonavtrykket på. Noen enkle måter å redusere energiforbruket på inkluderer å slå av lyset når du forlater et rom, bruke energieffektive lyspærer og koble fra elektroniske enheter når de ikke er i bruk.


Spar vann

Vannbevaring er også et viktig aspekt ved bærekraftig liv. Noen enkle måter å spare vann på inkluderer å fikse utette kraner, ta kortere dusjer og bruke et toalett med lav gjennomstrømning.


Reduser, gjenbruk og resirkuler

De "tre R-ene" - reduser, gjenbruk og resirkuler - er et grunnleggende prinsipp for bærekraftig livsstil. Reduser avfallet ditt ved å unngå engangsprodukter og emballasje. Gjenbruk gjenstander når det er mulig, for eksempel bruk av tøyposer i stedet for plastposer. Resirkuler så mye du kan for å minimere mengden avfall som går til søppelfyllinger.


Velg bærekraftig transport

Transport er en stor bidragsyter til klimagassutslipp. Å velge bærekraftige transportalternativer som gange, sykling eller offentlig transport kan redusere karbonavtrykket betydelig.


Kjøp lokale og økologiske produkter

Å kjøpe lokale og økologiske produkter er en fin måte å støtte bærekraftig landbruk og redusere miljøpåvirkningen fra matproduksjon. Når det er mulig, velg mat som er dyrket lokalt og økologisk, uten bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel.


Velg fornybar energi

Fornybare energikilder som sol- og vindkraft er renere og mer bærekraftige alternativer til fossilt brensel. Vurder å installere solcellepaneler i hjemmet ditt eller velge en leverandør av fornybar energi.


Kompost

Kompostering er en fin måte å redusere matsvinn på og skape næringsrik jord til hagen din. Ved å kompostere kan du lede organisk avfall fra deponier og redusere klimagassutslipp.


Å leve en bærekraftig livsstil betyr å ta bevisste valg som minimerer din påvirkning på miljøet. Ved å redusere energiforbruket ditt, spare vann, redusere, gjenbruke og resirkulere, velge bærekraftig transport, kjøpe lokale og økologiske produkter, velge fornybar energi og kompostere, kan du gjøre en betydelig forskjell i å bevare planeten for fremtidige generasjoner. TESUP er alltid med deg på reisen til en bærekraftig livsstil.

I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page