top of page

AtlasX og Atlas 2.0 oppgraderinger!

Innovasjon og forbedring er en drivende faktor innen ethvert teknologifelt eller forskningsområde. Det er en viktig måte å flytte grensene for hva som er mulig. Dette er spesielt viktig i raskt utviklende bransjer som fornybar energiproduksjon og lagringsindustri som TESUP er en del av. Som et resultat er TESUP sterkt forpliktet til en kontinuerlig forbedringstilnærming til TESUP-produkter. Denne innovasjonen og forskningen ledes av et lokalt verksted som nylig har produsert noe veldig lovende arbeid! Et av de mange fokusene på verkstedet har vært å gjøre forbedringer av den populære TESUP-turbinen, TESUP AtlasX vertikalturbinen. Denne turbinen er et stift TESUP-produkt og