top of page

Den internasjonale kvinnedagen og visjonære kvinner i TESUP

Den internasjonale kvinnedagen er en viktig årlig begivenhet som feires globalt den 8. mars for å anerkjenne kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, og for å gå inn for likestilling og kvinners rettigheter.