top of page

Effektiv snakk om klimaendringer

Mange tenker fortsatt på klimaendringer som noe fjernt, naturlig eller for stort til å forestille seg. Utslipp, CO2, netto karbon, menneskeskapt er ikke ordene for å starte morgenen. Dette hindrer oss i å bry oss om den største trusselen mot planeten vår. Hvordan føle behovet for å starte det akkurat nå?

  • Første trinn er å bruke enkelt språk

Klima = ekstrem om

Oppvarming = overoppheting,