top of page

En ubestridelig realitet: Polar ulikhet og klimakrise

Visste du at oppvarmingen i Antarktis går tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet? Dette er en spesielt alarmerende trend, ettersom Antarktis huser den største innlandsisen på jorden. Hvis innlandsisen fortsetter å smelte i dette tempoet, kan det bidra til en katastrofal havnivåstigning som vil føre til at millioner av mennesker må flytte på flukt og oversvømme kystsamfunn over hele verden.Stigende temperaturer på den nordlige halvkule

Den nordlige halvkule har opplevd en jevn temperaturøkning de siste tiårene. Denne oppvarmingstrenden har vært knyttet til en forsterkning av drivhuseffekten på grunn av menneskelige aktiviteter som forbrenning av fossilt brensel og avskoging. Resultatet er hyppigere og mer intense hetebølger, tørke og skogbranner, noe som påvirker økosystemer, landbruk og menneskers helse.


Smeltende poler på den sørlige halvkule

Mens den nordlige halvkule opplever skyhøye temperaturer, smelter polene på den sørlige halvkule raskt. De sørlige polområdene er spesielt sårbare for klimaendringene, og konsekvensene av det minkende isdekket er vidtrekkende. Antarktis, verdens største innlandsis, inneholder rundt 90 % av planetens is og 70 % av ferskvannet. Nedbrytningen av disse enorme ismassene bidrar til at havnivået stiger, noe som utgjør en alvorlig trussel mot lavtliggende kystsamfunn over hele verden. I tillegg til de menneskelige konsekvensene forstyrrer smeltingen av ishyllene i Antarktis den skjøre balansen i de marine økosystemene, noe som forverrer den globale miljøkrisen ytterligere.


Temperaturene stiger tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet

Det kanskje mest alarmerende aspektet ved klimakrisen er den raske temperaturstigningen i polarområdene. Studier viser at temperaturen på den sørlige halvkule øker tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Denne raske oppvarmingen er en klar indikasjon på at vi er vitne til en kommende miljøkatastrofe. Konsekvensene av denne forskjellen er alvorlige og vidtrekkende. Konsekvensene for de globale værmønstrene, havstrømmene og det biologiske mangfoldet er uforutsigbare, noe som gjør det enda vanskeligere å begrense den forestående katastrofen. Hvis vi ikke handler raskt, kan skadene på planetens skjøre balanse bli irreversible.


*Bildet under viser en sammenligning av isutbredelsen i 1991 og 2021.
Konsekvenser for menneskeliv

Klimaendringene er ikke begrenset til isolerte områder, men påvirker oss alle. Etter hvert som ekstreme værhendelser blir hyppigere, står lokalsamfunn over hele verden overfor risikoer for sin sikkerhet, matsikkerhet og livsgrunnlag. Katastrofer som orkaner, oversvømmelser og hetebølger har blitt mer ødeleggende, drevet millioner av mennesker på flukt og forsterket sosioøkonomiske ulikheter.


Finne løsninger med TESUP

Klimaendringene er noe vi må forholde oss til hver eneste dag. I går ettermiddag traff en orkan Latvia mens solen skinte og temperaturen var 35 grader. Klimaendringene er reelle, og de skjer. Vi skal kjempe mot det sammen! Handle med TESUP i dag og begynn å generere ren energi med TESUP-produkter! Vi tilbyr et bredt spekter av produkter som gjør det mulig for enkeltpersoner og lokalsamfunn å gå over til grønnere energialternativer.

bottom of page