top of page

Grønnvasking i EU! Hvordan kjernekraft og naturgass kunne ta fornybar finansiering

EU-kommisjonen, som er ansvarlig for å foreslå ny EU-lovgivning, har kommet med planer om å merke forurensende energikilder som "grønne". Hvis disse planene går videre, vil energiproduksjon fra naturgass og kjernefysiske kilder bli definert som "grønne" kilder, samme definisjon som gjelder for virkelig rene kilder som vind- og solkraft.


Dette er viktig ettersom definisjonen brukes til å allokere midler til prosjekter over hele EU. Ved å merke disse ikke-fornybare kildene som «grønne» vil de få tilgang til finansiering øremerket utvikling av rene energikilder i hele EU.


Disse kontroversielle planene ble gjort enda mer mislikt av tidspunktet for løslatelsen. Planene ble levert timer før fristen, i det noen kaller en natt- og røykaksjon. Disse planene anses av ledere for å være mot målene om å introdusere bærekraftig energi til EU, og TESUP er enig!


Noen land som Frankrike og Tsjekkia støtter planene på bakgrunn av at landene er avhengige av kjernekraft.


TESUP er enig med noen politikere som mener at disse nylig planlagte definisjonene vil svekke saken om fornybar energi og bremse EUs fremgang til et nettnøytralt kraftproduksjonssystem. TESUP håper at disse nye forslagene vil bli reversert i nær fremtid.bottom of page