top of page

Grønnvasking i EU! Hvordan kjernekraft og naturgass kunne ta fornybar finansiering

EU-kommisjonen, som er ansvarlig for å foreslå ny EU-lovgivning, har kommet med planer om å merke forurensende energikilder som "grønne". Hvis disse planene går videre, vil energiproduksjon fra naturgass og kjernefysiske kilder bli definert som "grønne" kilder, samme definisjon som gjelder for virkelig rene kilder som vind- og solkraft.