top of page

Fra kyst til hjem: Hvordan tidevannsenergi kan hjelpe lokalsamfunnene

Visste du at tidevannsenergi er en ren og bærekraftig energikilde som kan komme kystsamfunnene til gode på en rekke måter?


Tidevannsenergi genereres av vannbevegelser forårsaket av gravitasjonskraften fra månen og solen. Etter hvert som tidevannet stiger og synker, dreies turbiner som genererer elektrisitet. Tidevannsenergi er en forutsigbar energikilde, noe som gjør den til et pålitelig alternativ for samfunn som er avhengige av elektrisitet.


tidal energy turbines

Hvilke fordeler har tidevannsenergi for kystsamfunnene?


Reduserte karbonutslipp: Tidevannsenergi er en ren energikilde som ikke produserer klimagasser. Dette kan hjelpe kystsamfunnene med å redusere karbonavtrykket sitt og bidra til å redusere klimaendringene.


Økonomisk utvikling: Tidevannsenergiprosjekter kan skape arbeidsplasser i forbindelse med bygging, produksjon og drift av tidevannsenergianlegg. Dette kan bidra til å styrke den lokale økonomien og skape nye muligheter for bedrifter og arbeidstakere.


Bærekraftig utvikling: Tidevannsenergi er en bærekraftig energikilde som kan bidra til at kystsamfunn blir mindre avhengige av fossilt brensel. Dette kan bidra til å beskytte miljøet og sikre en ren og sunn fremtid for fremtidige generasjoner.


Her er noen eksempler på vellykkede tidevannsenergiprosjekter som har kommet kystsamfunnene til gode:


  • MeyGen Tidal Array er et av verdens største tidevannsenergiprosjekter. Det ligger utenfor kysten av Skottland og begynte å produsere strøm i 2016. Prosjektet har skapt hundrevis av arbeidsplasser og redusert karbonutslippene med 100 000 tonn per år.


  • Tidevannskraftverket La Rance er verdens første og største tidevannskraftverk. Det ligger i Frankrike og har produsert strøm siden 1966. Anlegget har produsert over 20 milliarder kilowattimer strøm, noe som har forhindret utslipp av over 10 millioner tonn karbondioksid.


Globalt tidevannspotensial (0,5 TW)

Infograph of tidal energy worldwide

So, what do you think? Is tidal energy a good option for coastal communities? We believe it has a lot of potential to help us reduce our reliance on fossil fuels and build a cleaner, brighter future. TESUP's dedication to localised renewable energy solutions aligns perfectly with the potential of tidal energy to benefit local economies and promote sustainable development.I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page