top of page

Hvordan motta midler på vindturbinen din?

TESUP Norge

I følge Enova https://www.enova.no/about-enova/, er private husholdninger i stand til å skaffe midler til installerte vindmøller.

Finansieringsbeløpet avhenger av tekniske kjennetegn på vindmøllen.

Ta kontakt med Enova https://www.enova.no/about-enova/ online og sjekk hva som er din mulige finansieringsbeløp.

"Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet. Endring i støtte til el-produksjon fra 1. april 2020 Fra 1. april 2020 endres den faste støttesatsen til el-produksjon fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kr per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes. For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. mars 2020. Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solcelleanlegg eller et lite vindkraftverk i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Anlegget må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter. "
I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page