top of page

Ikke velg utryddelse - COP26

Med FNs klimakonferanse rett rundt hjørnet og delegater fra land rundt om i verden som samles om Glasgow, er det mer oppmerksomhet enn noen gang på å takle globale miljøspørsmål.


En rekke foredrag, taler og artikler blir sluppet i forkant av den store begivenheten. Høydetalerne inkluderte: Nicola Sturgeon, den første ministeren i Skottland, som snakket om landets klimapolitikk og overgang til grønn energi; og Dan Jørgensen, Danmarks klimaminister som diskuterte at landet hans skulle tilbakekalle alle utvinningstillatelser for fossilt brensel i Nordsjøen rundt Danmark. Et utmerket skritt fremover! Begge forelesningene er absolutt verdt å se.En rekke klima-, reise- og miljøeksperter gikk også frem for å synliggjøre viktigheten av å gå bort fra fossilt brensel og mot ren energi. De tok til orde for økte investeringer i vind- og solkraft for å sikre en ren og sunn fremtid for verden.


De oppfordret også til bruk av naturlige løsninger for å beskytte klimaet. Naturlige økosystemer som havet har et stort potensial for karbonlagring, forutsatt at de vedlikeholdes godt og tas vare på. Å oppmuntre til biologisk mangfold og redusere forurensningsnivåene i naturlige systemer må være en del av en sunn overgang til en grønnere planet!


Til slutt ga FN ut en video av en overraskelsestaler i FNs konferansesal. Denne foredragsholderen kom med noen gode poeng om bruk av fossilt brensel, redusere forurensning og forhindre en verdensomspennende utryddelseshendelse. Det er vel verdt å se på! Og forresten, høyttaleren var en dinosaur.Vi ser frem til COP26-konferansen og håper det blir gjort noen meningsfulle endringer!


I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page