top of page

ITU Fakultet for luftfart og astronautikk Institutt for romteknikk - TESUP-kunde!

Istanbul tekniske universitet er et av verdens eldste tekniske universiteter med en lang historie på 250 år.


ITU er en anerkjent institusjon kjent for sine prestasjoner innen historie, vitenskap, teknologi, kunst og sport i løpet av 242 år.


Grunnlagt som det ellevte fakultetet for ITU i 1983, har Fakultet for luftfart og astronautikk som mål å trene luftfart, astronautisk og meteorologisk ingeniør med en fast ingeniørformasjon nok til å utføre nasjonal og internasjonal vitenskapelig forskning, samt å ha de moderne kreative, sosiale ferdigheter.


De kommer til å bruke Tesup Flexible solcellepanel for å få energi! Utrolig venn!
I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page