top of page

ITU Fakultet for luftfart og astronautikk Institutt for romteknikk - TESUP-kunde!

Istanbul tekniske universitet er et av verdens eldste tekniske universiteter med en lang historie på 250 år.


ITU er en anerkjent institusjon kjent for si