top of page

Dette er en viktig dag for alle mennesker, men vi i TESUP setter stor pris på denne dagen.

Fra denne artikkelen vil du lære om Earth Day-historien og hvorfor vi trenger å feire den.


Vi vet fra vårt daglige liv hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen. Selv om vi er en del av et komplisert natursystem, har vi først nylig innsett hvor skadelig vår tilstedeværelse på jorden kan være.Hvorfor bekymrer det deg?


Miljøspørsmål som er direkte knyttet til energiproduksjon og -forbruk, som luftforurensning, klimaendringer, vannforurensning, termisk forurensning og deponering av fast avfall. Utslipp av luftforurensninger fra forbrenning av fossilt brensel er hovedårsaken til luftforurensning.

Så hver gang vi bruker strøm til å lade telefonene våre, lyser opp hjemmet til og med lese e-poster og bruker internett – ble vi ubevisst en del av lange forurensningskjeder.

Sammen med industrialiseringsveksten og globaliseringen i verden økte forurensningsnivået dramatisk.

Vi i TESUP sier alltid at bruk av ren energi er mye billigere for oss nå og sikrere fremtidige generasjoner.


I år vil mennesker over hele verden feire den 52. Jordens dag 22. april 2022. Temaet er Invest In Our Planet.

Men la oss ta en titt, hvordan begynte vi å feire det?

I løpet av 1960-årene ga senator Nelson oppmerksomhet og ble stadig mer begeistret for tilstanden til miljøet og mangelen på statlig kontroll og beskyttelse der. Et anlegg eller en fabrikk kunne slippe giftig avfall i innsjøen, og det var ikke noe ulovlig med det. Merkelig, ikke sant?


Senator Nelson

Det er derfor han var så bekymret og hyret inn Harvard jusstudent og aktivist Denis Hayes for å hjelpe til med å arrangere en nasjonal dag dedikert til miljøet.

Det har blitt lansert mange uformelle foredrag og diskusjoner om temaet miljøvern.

Den 22. april 1970 ble den første Earth Day holdt. Mer enn 20 millioner amerikanere besøkte forelesningene og andre arrangementer.Som et resultat ble Environmental Protection Agency opprettet, og lovene om ren luft, rent vann og truede arter ble signert. Earth Day har blitt feiret 22. april hvert år siden 1970. I 1995 ble Gaylord Nelson tildelt Presidential Medal of Freedom for sitt miljøarbeid.

Alle disse handlingene førte oss til en klar visjon om vår daglige rutine og tvang verdensledere til å rette oppmerksomheten mot økende miljøproblemer.

For eksempel, på Earth Day 2016, signerte 174 land og EU Paris-avtalen ved åpningsseremonien i FNs hovedkvarter i New York. Partskonferansen er et internasjonalt politisk svar på klimaendringer som startet i 1992. COP21, også kjent som klimakonferansen i Paris, brakte partene sammen for å oppnå et universelt mål om klima: å holde den globale oppvarmingen under 2°C. Alt dette skjedde takket være til senator Nelson, faren til Earth Day.Som det ble sagt før, kommer den største forurensningen fra elektrisitetsproduksjon.


Så hva kan vi gjøre her?


Vindturbiner skaper ikke utslipp som kan forurense luft eller vann, og de trenger ikke vannkjøling. Vindturbiner kan også redusere elektrisitetsproduksjonen fra fossilt brensel, noe som vil føre til lavere total luftforurensning og karbondioksidutslipp.

Generering av energi med vindturbiner har mindre effekter på planeten enn mange andre evergy kilder.


Noen tall som skal nås...

I dag antas vindenergi å være et viktig alternativ for fornybar energi.

Det bidrar til å redusere CO2-utslipp og redusere klimaendringer på grunn av høy ytelse, brede ressursfordeling og konkurransedyktige priser. I sammenheng med den globale energiomstillingen har vindenergi et stort utviklingspotensial med en global kumulativ kapasitet på 651 GW ved slutten av 2019 og anslått 5806 GW i 2050. Det strålende vindenergiscenarioet forventes å møte den stadig voksende energien etterspørre, spare rundt 23 milliarder tonn CO2 og skape millioner av nye arbeidsplasser i industrikjeder for fornybar energi innen 2030.


Vi feirer Earth Day i TESUP hver dag ved å hjelpe mennesker med å minimere innvirkningen av strømbruk og -generering på naturen.


Feir med oss ​​ved å bli energiren i dag!

I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page