top of page

Mål for fornybar energi former vår vei mot bærekraft

De siste årene har det vært en økende interesse for fornybare energikilder som en måte å takle klimaendringer og sikre en bærekraftig fremtid. Regjeringer og organisasjoner over hele verden har satt ambisiøse mål for å ta i bruk fornybar energi for å redusere avhengigheten av begrenset fossilt brensel.

Fornybar energi er ryggraden i energiomstillingen og en levedyktig klimaløsning. Utplassering av fornybar kraft er en av hovedmulighetene for å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen under 1,5 °C.


Nyere geopolitiske og klimarelaterte utviklinger fremhever behovet for handling for å øke ambisjonene for utplassering av fornybar energi for å nå klimamålene, øke energisikkerheten og forbedre overkommeligheten, samt sikre universell tilgang til pålitelig og rimelig energi.


Mål for fornybar energi involverer typisk en prosentandel av den totale energiproduksjonen som skal komme fra fornybare kilder innenfor en viss tidsramme. EU hadde som mål å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi med minst 20 % av forbruket og oppnå energibesparelser på 20 % eller mer innen 2022. Målet ble overoppnådd med en andel på 22 % av brutto endelig energiforbruk fra fornybare kilder. De nye målene er å sette 32 % av energiforbruket fra fornybare kilder og bli et klimanøytralt kontinent innen 2030.


Disse målene er avgjørende for å drive investeringer og innovasjon i sektoren for fornybar energi. De bidrar også til å gi sikkerhet for bedrifter, myndigheter og forbrukere om den fremtidige retningen for energiproduksjon og -forbruk.


Å vite at energisektoren er ansvarlig for mer enn 75 % av EUs klimagassutslipp, er derfor å øke andelen fornybar energi på tvers av de ulike sektorene i økonomien en viktig byggestein for å nå EUs energi- og klimamål.


Som et dyptgående fornybar energiselskap er TESUP forpliktet til å nå dette målet: å være i hver husholdning. Fremtiden for fornybar energi er lys og voksende. Vi produserer varer for å øke effektiviteten og kostnadseffektiviteten til fornybare energisystemer betydelig. Gjennom fortsatt investering og innovasjon kan vi sikre at fornybar energi blir en bærebjelke i den globale energimiksen og bidrar til å skape en mer bærekraftig og rettferdig verden.

I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page