top of page

Fornybar energi: Et kraftig verktøy for å redusere plastforbruket

Verden står overfor en plastforurensningskrise. Hvert år havner millioner av tonn plast i våre hav, vannveier og søppelfyllinger. Denne plastforurensningen har en ødeleggende innvirkning på dyreliv, økosystemer og menneskers helse.


Men det er håp. Fornybar energi kan være et kraftig verktøy for å redusere plastforbruk og forurensning.


a bird trapped in plastic

Fossilt brensel er en viktig kilde til plastforurensning. Produksjon av plast krever mye energi, og mesteparten av den energien kommer fra fossilt brensel. Når fossilt brensel brennes, slipper de ut klimagasser til atmosfæren, som bidrar til klimaendringer.


Fornybar energi som verktøy


Fornybar energi er derimot en ren og bærekraftig energikilde. Det produserer ikke klimagasser, og det kan bidra til å redusere vår avhengighet av fossilt brensel. Å redusere vår avhengighet av fossilt brensel vil bidra til å redusere plastforurensning.


Hvordan fornybar energi hjelper


Det er en rekke måter fornybar energi kan bidra til å redusere plastforurensning. For eksempel kan fornybar energi brukes til å drive plastgjenvinningsanlegg. Dette kan bidra til å redusere mengden plast som havner på søppelfyllinger og forbrenningsanlegg.


Fornybar energi kan også brukes til å drive fabrikker som produserer plastprodukter. Dette kan bidra til å redusere utslippene fra disse fabrikkene, som på sikt vil bidra til å redusere plastforurensning.


I tillegg til å redusere plastforurensning, kan fornybar energi også bidra til å skape en sirkulær økonomi for plast. En sirkulær økonomi er et økonomisk system som tar sikte på å eliminere avfall og forurensning. I en sirkulær økonomi er plastprodukter designet for å gjenbrukes og resirkuleres, i stedet for å kastes. Fornybar energi kan bidra til å skape en sirkulær økonomi for plast ved å tilby en ren og bærekraftig energikilde for resirkuleringsanlegg og fabrikker som sikrer at plastprodukter gjenbrukes og resirkuleres, i stedet for å havne på søppelfyllinger eller forbrenningsanlegg.


waste use graph

G20 i kampen mot plastforurensning


G20 er forpliktet til å redusere plastforurensning og støtter en rekke initiativer for å redusere plastforurensning, inkludert:


  • G20-handlingsplanen for marin plastforurensning, som forplikter G20-landene til å redusere marin plastforurensning med 20 % innen 2025.

  • G20 Green Finance Study Group, som jobber med å utvikle et rammeverk for grønn finans, som er økonomi som investeres i prosjekter som har en positiv miljøpåvirkning.

  • G20 Sustainable Energy Transition Working Group, som jobber for å fremme overgangen til et mer bærekraftig energisystem.

G20 støtter også en rekke case-prosjekter som jobber for å redusere plastforurensning. For eksempel har den støttet utviklingen av et plastgjenvinningsanlegg i Indonesia. Dette anlegget skal bidra til å redusere mengden plast som eksporteres fra Indonesia til andre land, hvor den ofte havner på søppelfyllinger eller hav.


Vi håper dette blogginnlegget inspirerer deg til å ta grep for å redusere plastforurensning. Det er mange ting du kan gjøre, for eksempel:


  • Reduser bruken av engangsplast.

  • Resirkuler plast når det er mulig.

  • Støtt virksomheter som er forpliktet til å redusere plastforurensning.

  • Engasjer deg i lokalt arbeid for å redusere plastforurensning.

Sammen kan vi bruke fornybar energi til å redusere plastforurensning og skape en renere, sunnere planet for fremtidige generasjoner.

I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page