top of page

Rogers Communications er en TESUP-kunde 🌟

Rogers Communications Inc. er et kanadisk kommunikasjons- og medieselskap. Det opererer først og fremst innen trüdløs kommunikasjon, kabel-tv, telefoni og Internett-tilkobling, med betydelige ekstra telekommunikasjons- og massemedieaktiva. TESUP er glad for ü samarbeide!