top of page

Samfunnsansvar i TESUP

I en tid der samfunnsansvar blir stadig viktigere, skiller TESUP seg ut som et lysende eksempel på et selskap som setter forbedring av samfunnet og miljøet i sentrum for sin forretningspraksis. TESUPs engasjement for samfunnsansvar omfatter en rekke initiativer over hele verden, blant annet nødhjelp, støtte til idrettsakademier og bærekraftprosjekter i Afrika. Med fokus på bærekraft, utdanning og innovasjon bidrar TESUP aktivt til en grønnere og mer inkluderende fremtid.Støtte til UNICEF: Hjelp i nødsituasjoner


TESUPs engasjement for samfunnsansvar strekker seg lenger enn til utdanning innen fornybar energi. Vi støtter aktivt UNICEFs arbeid i nødsituasjoner og humanitære kontekster over hele verden. Med fokus på barn som er hardest rammet av konflikter og katastrofer, har vi som mål å gi livreddende støtte under kriser. Ved å støtte UNICEF viser vi vårt engasjement for å hjelpe de mest sårbare barna over hele verden.


Styrke barn: Utdanning og fornybar energi


TESUP erkjenner at det å lære barn om fornybar energi er avgjørende for å forme deres verdier og inspirere dem til å ta bærekraftige valg. Ved å finansiere samfunnsansvarsprosjekter og levere solcellepaneler til skoler som Vineyard School i England, tilbyr vi praktiske erfaringer og viser barna fordelene med fornybar energi. Ved å investere i barns utdanning skaper TESUP en generasjon som verdsetter og aktivt deltar i overgangen til renere energikilder. Vi forstår også hvor viktig idrett er for unge menneskers utvikling. Ved å støtte Kerem Gonlum Basketball Academy i London investerer TESUP i idrettens fremtid og dyrker talentene til unge idrettsutøvere. Gjennom dette partnerskapet viser vi vårt engasjement for å styrke ungdommen og fremme fysisk og psykisk velvære gjennom idrett.


Støtte til fornybar energi: Skaffer vindturbiner i jordskjelvområder


TESUP går lenger enn å gi økonomiske bidrag og utvider støtten til områder som er rammet av naturkatastrofer. Ved å levere vindturbiner til jordskjelvsoner bidrar vi til å gjenopprette energiinfrastrukturen og legger til rette for en grønnere gjenoppbyggingsprosess. Dette initiativet viser vår forpliktelse til å bruke vår ekspertise innen fornybar energi til å hjelpe lokalsamfunn i nød.


Initiativer for bærekraft: Fra produksjon til emballasje


TESUP har en helhetlig tilnærming til bærekraft i egen virksomhet. Vi arbeider aktivt for å minimere miljøpåvirkningen vår gjennom ulike bærekraftige metoder. Vi unngår ikke-resirkulerbare materialer i produksjon og emballasje, og velger kryssfinérkasser i stedet for papirkasser. Dette valget reduserer ikke bare avfallsmengden, men gir også kundene gjenbrukbare oppbevaringsløsninger. I tillegg har vi valgt å digitalisere brukerhåndbøkene ved hjelp av QR-koder, noe som reduserer papirforbruket og bidrar til kampen mot avskoging.


Intern bevissthet og tiltak for bærekraft


Vi er klar over at samfunnsansvar starter innenfra. Vi utdanner og oppmuntrer aktivt våre ansatte til å ta i bruk bærekraftige metoder både privat og profesjonelt. Ved å fremme bærekraft som en livsstil ønsker vi å skape en miljøbevisst kultur blant våre ansatte.


Grønn drift: Vi jobber mot 100 % fornybar energi


Vi har forpliktet oss til å sette handling bak ordene når det gjelder fornybar energi. Innen utgangen av 2024 planlegger vi å bli 100 % uavhengige, slik at verkstedene og driften vår utelukkende drives av grønne energikilder. Dette ambisiøse målet viser TESUPs engasjement for å gå foran med et godt eksempel og drive overgangen til ren energi.


TESUPs engasjement for samfunnsansvar setter en prisverdig standard for bedrifter over hele verden. Gjennom vårt fokus på utdanning i fornybar energi, støtte til humanitære initiativer, hjelp i katastroferammede områder og intern bærekraftpraksis viser TESUP at vi er fast bestemt på å ha en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet. Ved å styrke barn, støtte bærekraftige prosjekter og fremme innovasjon i sektoren for fornybar energi spiller TESUP en avgjørende rolle i utformingen av en grønnere og mer bærekraftig fremtid for alle.
bottom of page