top of page

TESUP, hvor kommer det fra? Hva betyr det?

Er det TE-SUP (teknologileverandør) eller noe lignende?


Du er selvfølgelig kjent med TESUP og hva TESUP gjør, en produsent av innenlandske vindturbiner som lokalt leverer over hele verden!


Men det som er mindre kjent er opprinnelse