top of page

TESUP styrker verden med 6 nye CSR-prosjekter

Som verdensledende leverandør av ren energi til husholdninger har vi lagt ut på en ambisiøs og styrkende reise med vårt initiativ for samfunnsansvar. Vårt mål er å gjøre ren energi tilgjengelig og overkommelig for alle, uavhengig av bosted og inntekt. TESUPs visjon er at selskapets rene energiprodukter skal revolusjonere husholdninger over hele verden. For å realisere denne visjonen har vi kunngjort seks nye CSR-prosjekter, hvert rettet mot et sosialt utsatt sted på hvert kontinent. Disse prosjektene skal levere rene energiprodukter, inkludert fleksible solcellepaneler og vindturbiner, til lokalsamfunn med utfordrende levekår. Initiativet har som mål å forbedre levestandarden, helsen, utdanningen og inntektsmulighetene for disse lokalsamfunnene, og dermed bringe dem ett skritt nærmere bærekraft og selvstendighet.En global visjon for ren energi:


TESUPs oppdrag er forankret i troen på at ren energi bør være tilgjengelig for alle. Vi ser for oss en verden der alle husholdninger kan dra nytte av rene energiprodukter, uavhengig av geografiske grenser. Ved å sette folk i stand til å produsere sin egen strøm ønsker vi å fremme en bærekraftig livsstil og bidra til en renere og grønnere planet.


Prosjekter med et formål:


TESUPs CSR-initiativ vil lansere en rekke prosjekter på seks kontinenter: Amerika, Afrika, Europa, Asia, Australia/Oceania og Antarktis. Hvert prosjekt vil fokusere på et sted med sosial sårbarhet og ekstreme utfordringer. Ved å levere rene energiprodukter, som fleksible solcellepaneler og vindturbiner, tar prosjektene sikte på å forbedre tilgangen til grunnleggende tjenester som sanitæranlegg, belysning, kjøling og kommunikasjon. Forandringen som disse produktene fører til, vil forbedre levekårene og åpne nye muligheter for helse, utdanning og økonomisk vekst i disse lokalsamfunnene.


Antall mennesker med og uten tilgang til elektrisitet

Verden, 1998-2021Lokalt samarbeid for global påvirkning:


TESUP forstår viktigheten av lokal ekspertise og engasjement for å sikre at CSR-prosjekter lykkes. Vi vil samarbeide med lokale organisasjoner og myndigheter i hver region for å identifisere de mest fortjente lokalsamfunnene. Ved å samarbeide med etablerte aktører vil vi utvide prosjektets rekkevidde og påvirke så mange liv som mulig på en positiv måte. I tillegg vil mottakerne få opplæring og løpende støtte til å bruke og vedlikeholde de rene energiproduktene, noe som sikrer en bærekraftig effekt på lang sikt.


Ceará - Lys på veien:


Vårt første prosjekt er allerede i gang i Ceará, en delstat i den nordlige delen av Brasil. Ceará er kjent for sine utfordrende levekår, og over halvparten av befolkningen på landsbygda mangler tilgang til det offentlige vannledningsnettet. TESUPs beslutning om å starte prosjektet her skyldes regionens rike sol- og vindressurser, som er perfekte for å utnytte energi gjennom fleksible solcellepaneler og vindturbiner. Ved å bringe rene energiløsninger til Ceará tar vi sikte på å gjøre det mulig for innbyggerne å produsere sin egen strøm, noe som gir positive ringvirkninger for livskvaliteten.Spredning av effekten - veien videre:


Det første prosjektet vårt er i gang i Ceará, men vi forbereder oss på å kunngjøre de neste prosjektene våre på andre kontinenter. Ved stadig å utvide CSR-initiativene håper vi å inspirere alle til å hjelpe til med å skape en verden der ren energi er tilgjengelig for alle.


Støtte visjonen:


TESUP oppfordrer alle til å bli en del av denne transformative bevegelsen. Hvis du vil vite mer om initiativet eller gi din støtte, kan du besøke nettstedet vårt. Hold deg oppdatert med inspirerende historier fra prosjektene ved å abonnere på TESUPs blogg og følge oss på Instagram og Facebook.


TESUPs CSR-initiativ er et kraftfullt skritt i retning av å styrke sosialt utsatte lokalsamfunn med rene energiløsninger. Ved å lyse opp liv over hele verden baner TESUP vei for en bærekraftig fremtid, der ren energi er en grunnleggende rettighet for alle. Bli med TESUP i arbeidet med å gjøre verden til et bedre sted med ren energi!

bottom of page