top of page

Vår fremover – Fall tilbake: Sommertid

Sommertid halvårlig begivenhet der vi alle føler at vi enten mister eller får en times søvn, avhengig av hvilken vei klokken går. Noen av oss gruer seg til det, noen av oss elsker det, og noen av oss husker ikke helt om vi skal springe fremover eller falle tilbake. Men uansett hva du føler om sommertid, er et spørsmål som ofte dukker opp om det faktisk sparer energi eller ikke.La oss først gå litt tilbake og snakke om hva sommertid er. På den nordlige halvkule starter sommertid (DST) den andre søndagen i mars og slutter den første søndagen i november. I sommertid stilles klokkene en time frem, slik at det blir mer dagslys om kvelden og mindre om morgenen. Tanken bak sommertid er at ved å forskyve dagslyset kan vi spare energi og redusere behovet for kunstig belysning.


Men fungerer det egentlig? Vel, svaret er komplisert. Noen studier har antydet at sommertid faktisk sparer energi, spesielt når det gjelder strømforbruk til belysning. En studie fra 2008 av det amerikanske energidepartementet fant at sommertid reduserte strømforbruket med omtrent 0,5 % per dag, noe som kanskje ikke høres mye ut, men kan gi betydelige besparelser over tid. En annen studie fra California Energy Commission i 2010 estimerte at sommertid sparte staten for omtrent 2000 gigawattimer med strøm per år, noe som tilsvarer mengden elektrisitet som brukes av rundt 200 000 husstander i løpet av et år.


På den annen side er det også studier som tyder på at sommertid faktisk ikke sparer energi, eller at energibesparelsen i beste fall er minimal. En studie fra 2007 av National Bureau of Economic Research fant at mens sommertid reduserte strømforbruket til belysning, økte det også energibruken til oppvarming og kjøling. Studien konkluderte med at nettoeffekten av sommertid på energiforbruket i hovedsak var null. En annen studie fra University of California, Santa Barbara i 2016 fant at sommertid faktisk kan øke energibruken i enkelte områder, på grunn av økt bruk av klimaanlegg i de lengre dagslyset.


Så, hva er dommen? Sparer sommertid energi eller ikke? Svaret avhenger... Effektene av sommertid på energiforbruket kan variere avhengig av en rekke faktorer, som geografi, klima og individuell atferd. På noen områder kan sommertid faktisk føre til betydelige energibesparelser, mens på andre områder kan påvirkningen være ubetydelig eller til og med negativ.


Men uansett om sommertid sparer energi eller ikke, er det ingen tvil om at det har blitt en kjær tradisjon for mange mennesker. Enten du er et morgenmenneske som elsker å stå opp med solen eller en natteravn som setter pris på de lange sommerkveldene, er det noe med det halvårlige ritualet med å justere klokken som fanger vår kollektive fantasi. Så glad sommertid!

I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page