top of page

Vindenergi Hamburg

Våre ambisiøse planer for en vindturbin i hvert hjem kommer enda nærmere etter det vi så på WindEnergy Hamburg. Menneskeheten går inn i en ny æra hvor vindenergi vil spille en av nøkkelrollene.

Forrige uke på fredag besøkte teamet vårt WindEnergy Hamburg, en internasjonal utstilling for vindenergi, som finner sted annethvert år på territoriet til Hamburgs utstilling og kongress og regnes som verdens ledende utstilling for vindenergiindustrien.

Utstillingen ble avsluttet fredag med en svært optimistisk tone som gjennomsyrer hele vindenergi- og hydrogenproduksjonsindustrien.


Omfanget av utstillingen er imponerende: mer enn 1400 internasjonale utstillere og omtrent 30.000 besøkende fra 92 land.


Selv slike oljegiganter som Shell hadde sin stand på utstillingen og gjør også tiltak for å følge med i tiden og delta i vindenergiutviklingen og bruke den nyeste teknologien.

Det ble også holdt en konferanse under utstillingen. H2 EXPO & CONFERENCE scenen var svært godt besøkt hver dag. Deltakernes interesse for diskusjoner og foredrag fra foredragsholdere fra næringsliv og politikk om de siste trendene og fremtiden til den internasjonale hydrogenøkonomien var enorm.


På messens andre dag signerte hydrogennettverkene i Nord-Tyskland en samarbeidsavtale, der partnerne forpliktet seg til å styrke regelmessig samarbeid og felles støtte fra aktørene i hydrogenindustrien. For utviklingen av hydrogenøkonomien på et internasjonalt og tverrindustrielt marked vil H2EXPO & CONFERENCE i fremtiden tilby en plattform hvert år som samler innovasjonsdrivere fra politikk og næringsliv i Hamburg.


Bernd Aufderheide, administrerende direktør i Hamburg Messe und Congress, sa: "Etter fire år uten WindEnergy Hamburg, er vi veldig fornøyde med de fulle utstillingshallene og den konsekvent positive atmosfæren. Den globale vindenergiindustrien trengte et presserende behov for å møtes ansikt til- ansikt til å utveksle synspunkter om presserende spørsmål under energi- og klimakrisen. Det har igjen blitt klart at fornybar energi kan være en av nøklene til å løse problemene våre, og H2 EXPO & CONFERENCE er det perfekte tematiske tillegget til WindEnergy Hamburg."

De viktigste årsakene til besøket var stor etterspørsel etter informasjon om nye produkter og trender, muligheten til å kommunisere, den generelle markedsorienteringen og etablering og vedlikehold av forretningsforbindelser.


Våre teammedlemmer besøkte utstillingen entusiastisk og samlet den beste informasjonen og trendene. Denne kunnskapen skal brukes til å forbedre produktene våre og gjøre dem enda bedre for våre forbrukere.


I DAG kr 4000 RABATT

bottom of page