Vindens kraft

Alle vet om denne luftbevegelsen som kalles vind. Du kan føle det i ansiktet når det er lite eller se styrken knuse alt rundt.

Vind som en verdifull energikilde har utforsket av ingeniørene og forskerne i lang tid. Forhåpentligvis har mye blitt gjort, men vi fortsetter å søke hvordan vi kan bruke vindkraften effektivt, trygt og rimelig.


TESUP gir sitt bidrag til vindenergiforskningene og lager videoanimasjonen som illustrerer vindhastighetsskalaene i m / s. Denne videoen kan også hjelpe deg med å forstå lett hva som er vindhastigheten i din region og hva slags vindturbin du trenger. Som et enkelt tips: TESUP vertikale vindmøller begynner å lade med 7 m / s (fortsetter kraftproduksjonen med 4 m / s) mens våre horisontale vindmøller - med 3 m / s.


Vindkraft har potensial til å lette verdens avhengighet av fossile brensler og til å rydde opp i miljøet.

Det er verdt innsatsen.


Kos deg med å se!#elektronikk #fornybarenergi #grønn #alternativenergi #vindenergi #vindenergi #vindturbiner #rengjøringsenergi #rengjøring av miljøet #Atlas2.0 #vindfart